Mikä on Esitystori?

Esitystori on Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen ylläpitämä ilmainen verkkopalvelu. Esitystorilta löydät ammattilaisten ajankohtaiset vierailuesitykset teatterin, tanssin ja sirkuksen aloilta (ks. Esitykset) sekä vierailuesityksiä ostavien tahojen tiedot (ks. Ostajat).

Esitystorille voivat rekisteröityä ammattimaisten vierailuesitysten ostajat ja myyjät. Ostajat voivat omalla profiilisivullaan ilmoittaa yhteystietonsa, kertoa minkälaisia tarpeita ja vaatimuksia heillä on vierailuesitysten suhteen, millaiset esitykset heidän toimintaansa parhaiten soveltuvat sekä milloin ja miten esitystarjous kannattaa heidän organisaatioonsa toimittaa. Esitykset -osiosta löydät ajankohtaisista myynnissä olevista vierailuesityksistä kattavat tiedot, muun muassa pystytys- ja purkuajat, työryhmän koon sekä hintatiedon.

Ostajia ja esityksiä voi selailla myös rekisteröitymättä.

Esitystori ei ole agentuuri, ohjelmatoimisto tai verkkokauppa, vaan vierailusopimukset tehdään aina myyjien ja ostajien välillä.

Esitystori on toteutettu KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojektissa (1.3. – 31.12.2014), jonka rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelma. Esitystorin edeltäjä KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokanta toteutettiin TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater -hankkeen yhteydessä vuonna 2013, jolloin tietokantaan kerättiin ostajatahoja Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoituksen avulla: Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoitus (PDF)

KOKIJA-projektin loppuraportti (pdf)