Hitta nya köpare för din föreställning

Köper du föreställningar?
» Registrera dig

Vill du uppdatera din profilsida?
» Logga in

Kategorier av köparparter:
Önskad genre av gästspel:
Regionalt läge:

Kolla köparen!

Pietarsaaren kaupunki/Kulttuuritoimisto

VÄLKOMMEN! I Scenkonsttorgets Köpare -databas kan du söka organisationer, som köper turnéföreställningar. Du kan registrera dig som köpare av föreställningar eller söka nya köpare för din turnéföreställning.