Hakunilanrinteen koulu

Yhteystiedot

Puhelin: 09 83930085

www.edu.vantaa.fi/hakunilanrinne/

Tietoa vierailun ostajatahosta

Kunnat ja koulut

Esitystilat

Tietoa ei saatavilla

Kohderyhmät

Tietoa ei saatavilla

Lajit

Tietoa ei saatavilla

Sopivat vierailuajankohdat

Tietoa ei saatavilla

Yhteydenotot ensisijaisesti

Tietoa ei saatavilla

Esitysvierailusta sovitaan

Tietoa ei saatavilla

Etelä-Suomi