Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Niina Rossi / Veikkolan Koti ja koulu -yhdistyksen sihteeri
Telefon: 044-7766023
niina.m.rossi@gmail.com

Puheenjohtaja:
Jani Lehmus
0500 448 341
jani.lehmus@pp.inet.fi

www.kotijakoulu.fi/veikkola.html

Information om köparparten

Kommuner och skolor · Annan

Spelutrymmen

Rumsteater: ca. 1 - 50 platser · Gymnastiksal · Klassrum / Träningssal · Auditorium

Målgrupper

Barn · Unga · Vuxna · Familjer

Genrer

Talteater · Musikteater · Barn- och ungdomsteater · Dans/Nydans/Dansteater · Cirkus/nycirkus · Live art och performanskonst · Tillämpad konst · Stand-up · Dockteater

Lämplig tidpunkt för gästspel

Vårsäsong · Höstsäsong

Kontakt primärt per

E-post

Om gästspel avtalas

1-3 månader före tidpunkten för gästspelet

Etelä-Suomi