Riihimäen Teatteri

Kontaktuppgifter

Riihimäen Teatteri
Hämeenaukio 1
11100 Riihimäki

Kontaktperson: Matti Arnkil
Telefon: 050 467 0276
matti.arnkil@riihimaenteatteri.fi

riihimaenteatteri.fi

Information om köparparten

Teatrar och teaterlokaler

Spelutrymmen

Liten scen: ca. 100 - 400 platser · Rumsteater: ca. 1 - 50 platser

Målgrupper

Barn · Unga · Studerande · Vuxna · Familjer · Pensionärer · Specialgrupper

Genrer

Talteater · Musikteater · Barn- och ungdomsteater · Nutidsteater · Dans/Nydans/Dansteater · Cirkus/nycirkus · Live art och performanskonst · Tillämpad konst · Stand-up · Dockteater

Lämplig tidpunkt för gästspel

Vårsäsong · Höstsäsong · Vinter

Kontakt primärt per

Telefon · E-post

Om gästspel avtalas

6-12 månader före tidpunkten för gästspelet

Etelä-Suomi