Kuurojen palvelusäätiö / Palvelukeskus Sampola

Palvelutalo ja työkeskus Sampola sijaitsevat Hämeenlinnassa, idyllisen Hämeen linnan läheisyydessä. HYVÄ ARKI ASUU SAMPOLASSA!  Palvelutalo Sampola tarjoaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista kuuroille ja kuurosokeille henkilöille. Asiakkaat tulevat palvelutaloon kunnan maksusitoumuksella ja maksavat itse asumiseen ja elämiseen liittyvät muut kustannukset. Palvelutalossa on 18 asuntoa ja yksi seitsemän asuinhuoneen ryhmäasunto yhteiskeittiöllä, sekä tukiasuntoja palvelukeskuksen läheisyydessä.   Tuemme asiakasta itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Tähän liittyy olennaisesti elämänhallinnan tukeminen, hyvinvoinnin seuranta ja lääkehuolto sekä sosiaali- ja kuntoutuspalveluihin liittyvä tuki. Palvelutalossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Vertaisryhmän ja viittomakielentaitoisen henkilöstön tuella asukkaalla on mahdollisuudet hyvään arkeen. Arkea tukee mielekäs työtoiminta/päivätoiminta työkeskuksessa, sekä läheisten kanssa tehtävä yhteistyö


Tärkeintä on viittomakielisten esitysten tuominen asiakkaille. Mikäli esitys tulkataan viittomakielelle niin tekstit pitää toimittaa ennakkoon tulkeille ja sopia näyttelijän ja tulkin välisestä yhteistyöstä. Kuurosokeiden tulkkauksessa samoin. Parhaiten kuitenkin toimivat viitomakieliset ja sanattomat esitykset (esim.pantomiimi).


 

Yhteystiedot

Puhelin: 040 542 2787

www.sampola.fi

Tietoa vierailun ostajatahosta

Muu

Esitystilat

Tietoa ei saatavilla

Kohderyhmät

Aikuiset · Erityisryhmät

Lajit

Tietoa ei saatavilla

Sopivat vierailuajankohdat

Tietoa ei saatavilla

Yhteydenotot ensisijaisesti

Tietoa ei saatavilla

Esitysvierailusta sovitaan

Tietoa ei saatavilla

Etelä-Suomi