Järvenpään kaupunki / Järvenpää-talo

Kontaktuppgifter

Järvenpään kaupunki / Järvenpää-talo
PL 41
00441 Järvenpää

www.jarvenpaa.fi

Information om köparparten

Kommuner och skolor

Spelutrymmen

Stor scen: ca. 400 - 1000 platser · Liten scen: ca. 100 - 400 platser · Rumsteater: ca. 1 - 50 platser

Målgrupper

Barn · Unga · Vuxna · Familjer · Pensionärer · Specialgrupper

Genrer

Talteater · Musikteater · Barn- och ungdomsteater · Nutidsteater · Dans/Nydans/Dansteater · Balett · Opera · Cirkus/nycirkus · Live art och performanskonst · Tillämpad konst · Stand-up · Dockteater

Lämplig tidpunkt för gästspel

Information ej tillgänglig

Kontakt primärt per

Information ej tillgänglig

Om gästspel avtalas

6-12 månader före tidpunkten för gästspelet

Etelä-Suomi